אין אונות הינה חוסר יכולת של הגבר לקיים משגל עקב ליקוי זקפה או אי יכולת להגיע לפליטת הזרע.

לשני המקרים יכול להיות רקע נפשי או רגשי או רקע של מחלה פיזית.

 

גורמים

 המלצות לטיפול עצמי

רפאל רוזנסקי(M.Sc., Dip.Ac.)

http://www.rafamed.co.il