Text Size
שבת 22 ספטמבר 2018

דעות - מאמרים

אתה יכול לאהוב מישהי עד טירוף ואתה יכול לרצות לשמר אותה זה טבעי זאת אהבה זאת רכושנות אך אתה לא יכול לאנוס אותה ולצפות שהיא תסלח לך ... לפני שנים הוא לקח ממני את התמימות שלי ולכן שנים אני מאשימה את עצמי את עצמי כי אונס מתרחש רק כאשר הבחורה שנאנסת לא יודעת להגן על עצמה בגופה ...

עוד סיפור למגירה! ממש לא הוא הסיפור שלי ...

גיל 16 זהו גיל הנאיביות הכול מסתכם במה ללבוש את מי להרשים במי לפגוע במי למרוד אף אחד לא הכין אותי לזה אף אחד לא הזהיר אותי מפניו אף אחד לא חשד בו הוא היה חלק בלתי נפרד מהמשפחה שבניתי לעצמי במשך כמעט שנתיים ובזמן שכולם סמכו עליו הוא תפס עלי בעלות ... למה כי הוא יכל כי הייתי ילדה שלא ידעה איך לבלום את הטירוף כי הוא אהב אותי עד כאב ... עד הכאב שלי.

לקחת בכוח זה לא אקט משפיל לקחת בכוח זה אקט רוצח אתה לא השפלת אותי בחדר אתה רצחת חלקים פנימיים בגופי.

בחדירה שלך אתה לכלכת אותי ובמילים שלך אתה גרמת לי לשנוא אנשים הייתי טהורה האמנתי בך האמנתי באהבה האמנתי בנו.

לא אהבתי אותך ... לא בשביל להעניק לך אותי במתנה אך היית חלק ממי שהייתי ולכן סמכתי עליך כמו ילדה בעיניים עצומות.