שישי 4 דצמבר 2020

דעות - מאמרים

העבירות המכונות "צווארון לבן" הן עבירות פליליות רבות המתאפיינות בדרך כלל בביצוע בלתי אלים של מעשים וכשמלווה להן הרצון לרווח כספי או לטובת הנאה.

ליבת עבריינות הצווארון הלבן תכלול עבירות מרמה והונאה של יחידים או ארגונים ומוסדות, עבירות שחיתות שלטונית ופשיעה כלכלית, מעילות, עבירות מס על כל סוגיהן, זיוף, מתן שוחד, קבלת שוחד, גניבה ממעביד, גניבה בידי מורשה, מעשי תרמית ואף עבירות מחשב. זוהי רשימה חלקית בלבד של עבירות הנכללות במשפחת עבריינות הצווארון הלבן, להבדיל מאותן עבירות המכונות "עבירות צווארון כחול", קבוצת העבירות הכוללות עבירות "קלאסיות" כגון עבירות רכוש, אלימות,סמים וכו'.

הדיעה הרווחת בציבור היא כי המבצע את עבירות הצווארון הלבן הוא אדם נורמטיבי בדרך כלל, מי אשר לא לכלך ידיו בביצוע עבירות "צווארון כחול", המשליכות,שלא תמיד בצדק יש לומר, על מבצעיהן בהדבקת סטיגמה של עבריין טיפוסי.

הנטייה בעבר להתייחס באופן מחמיר יותר למבצע עבירת הצווארון הכחול לעומת מי שביצע עבירת צווארון לבן חלפה מן העולם. המחוקק ובתי המשפט רואים בחומרה ביצוע עבירות צווארון לבן והענישה הולכת ומחמירה בהתאם.

עבירות צווארון לבן יכולות לכלול גם עבירות מחשב, מעילה, מרמה, הפרת אמונים, מתן טובות הנאה בתמורה לשוחד, סחר לפי מידע פנים, שחיתות שלטונית, קשרים לא ראויים בין הון ושלטון, עבירות מס, עבירות שוחד, עבירות על חוק ההגבלים העסקיים, עבירות על חוק ניירות ערך ועבירות על חוק איסור הלבנת הון ובכללן העבירות הבאות:

לקיחת שוחד - סעיף 290 לחוק העונשין

מתן שוחד - סעיף 291 לחוק העונשין

קבלת דבר במרמה - סעיף 415 לחוק העונשין

קבלת דבר בתחבולה - סעיף 416 לחוק העונשין

זיוף - סעיף 418 לחוק העונשין

רישום כוזב במסמכי תאגיד - סעיף 423 לחוק העונשין

עושק - סעיף 431 לחוק העונשין

מרמה במס הכנסה - סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

עבירות מע"מ - סעיף 117 (א) לחוק מס ערך מוסף

תרמית בקשר לניירות ערך - סעיף 54 לחוק ניירות ערך

גניבה ממעביד ו/או גניבה בידי מורשה

בשל השינויים והתמורות הרבות שחלו עם השנים בתחום עבירות הצווארון הלבן, יש חשיבות עצומה לנאשם או החשוד בביצוע עבירות צווארון לבן, להסתייע בשרותי עו"ד פלילי המתמחה בעבירות צווארון לבן .

אין בדברים האמורים לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

המאמר מפרי עטו של עו"ד פלילי אדי אבינועם ממשרד עורכי פלילי אדי אבינועם עורכי דין - http://www.eddieavinoam.co.il