רביעי 25 מאי 2022

דעות - מאמרים

ניוטון נולד פג ויתום מאב. אימו לא האמינה שישרוד את הלילה והשאירה אותו למות לבד בעליית הגג. אלא שצעקותיו ובכיו הרמות של הילד, שכנעו אותה שהילד הזה עומד להילחם על חייו ולא למות. ניוטון מת בשנתו, כמו צדיק אמתי. בחייו, לבד מתורתו המדעית המפוארת, התעסק רוב הזמן בחקר האמת והאלוהים. הוא האמין שהמדע הוא בעצם אמת שאלוהים מנסה להנחיל לנבחרים שבין האנשים, לצדיקים.

ניוטון, שרצה להנחיל את האמונה באלוהים לעולם, כמו כל גאון אמתי, לא הובן על ידי ההמונים, שיחסו לתורתו המדעית סימן לשליטת ההיגיון והרציונליות החומרית, על פני הרוחניות והאלוהות.

למרבה הפלא ניוטון, גדול המדענים הלא יהודים בכל הדורות, האמין דווקא בתנ"ך ובדת. הוא טען שהניתוק בין האדם לרוח האלוהית והתמכרות האדם לחומר, היא שהביאה לאסונות הכי גדולים על כדור הארץ, דוגמת המבול. הוא האמין שהדת היהודית אוצרת את האמת המדעית העליונה והעם היהודי הוא העם הנבחר על ידי אלוהים.

הוא האמין שהלוויים והכהנים בטכסים שלהם ובפולחנות מיישמים את עקרונות המדע הראשוניים, כמו תורת הגרביטציה.

מבחינתו הגילויים המדעים שלו הם דברים שהיו ידועים ליהודים הקדמונים.

למרות שהיה כומר בעל קתדרלה מכובדת, הוא כפר בשילוש הקדוש של הנצרות. הוא האמין שנוח ובניו היו הנבחרים של אלוהים והמבול היה אסון שנבע מהכפירה של בני האדם, שהתרחקו מהאמת האלוהית. הוא האמין בעקרונות הקבלה היהודית ולמד אותה.

אינני אדם דתי והדת לא משכה אותי. אבל אני חייב להודות שהדברים שעברו על העם היהודי, מוכיחים שבכל זאת "יש בה משהו" כמו שאומר השיר. הנסים והנפלאות שקרו לנו בארץ ישראל, ההישרדות שלנו בתנאים בלתי אפשריים. העובדה שיצאנו הכי טוב שאפשר מכל הבלאגן של האביב הערבי. פיגוע התאומים בשיא האנתיפאדה הכי נוראה שעברה עלינו בארץ. גל הפיגועים העולמי בעיצומה של אנתיפאדת הסכינים, שנראתה כמו התגשמות חזונו של ערפאת על "מיליון שאהידים", שצצו יש מאין.

כל אלו מעידים כאלף עדים שקביעתם של מורים רוחניים דגולים, דוגמת קריון: "גורל העולם כגורל היהודים" היא אמת לאמיתה!

רוב כתביו של ניוטון, שעסקו בדת, נגנזו ואיש לא התעניין ברכישתם מהמשפחה. רק אחרי מלחמת ששת הימים, הם הגיעו לירושלים וחושפים את אמונתו של ניוטון שהדת היא מעל המדע ומקפלת בתוכה את האמת המוחלטת! והכי מפתיע: מבחינתו הדת האמתית, אם כל הדתות שאוצרת את כל האמת הזאת, היא הדת היהודית!

האל בחר באברהם אחרי שבני נוח סרו מדרכו. שרשרת אברהם הפכה להיות הנבחרת והוא העניק לבני אברהם מתנה נוספת את הנבואה. לפי דעתו של ניוטון הנבואה היא מדע טהור שאפשר לחקור אותה ולהוכיח את אמיתותה.

ניוטון נפטר כמו צדיק, בשנתו ואף הקפיד לחלק את רכושו לפני מותו.