Text Size
ראשון 15 דצמבר 2019

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

למי צלצלו הרינגטונים

פעם מי שהיה שומע צלצולים נקרא משוגע

או לפחות חוזה בכוכבים

אבל היום על כל צלצול של טלפון

נשלפים מכל עבר מכשירים בהמון

פעם רק אם הכנסת אסימון

מהרחוב לדבר היית אז יכול