Text Size
רביעי 1 מרס 2017

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

טיפים לבחירת שם לילד

ראשית, אזכיר כי בחירת שם מכוונת מבוססת על התפישה שלאותיות יש משמעות, וכך גם לצירופי האותיות ולאופן הצירוף. על פי הנומרולוגיה, כל אות היא בעלת ערך מספרי מסוים, ומשמעות הדבר היא כי לכל אות יש אנרגיה מסוימת משלה.

לצורך ההמחשה, שמו של אדם הוא המכונית שבה הוא נוסע בחיים האלה. אם נמשיך עם הדימוי הזה, תאריך הלידה הוא הדרך שבה נוסעת המכונית. כלומר, תאריך הלידה הוא נתון שנקבע לנו משמים, וכל תאריך לידה טומן בחובו גם הוא את האיכויות שלו – יכול להיות תאריך לידה שהוא "דרך" קשה יותר או קלה יותר, דרך שנמצאת מטבעה במגמת עלייה או כזו שנמצאת מטבעה במגמת ירידה או במגמה של תהפוכות.

בכל תאריך לידה מצוי גם "תיקון", כלומר, מה האדם אמור לעשות בחיים האלה כדי שתהיה לו זרימה.