Text Size
שני 3 אוגוסט 2020

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

כתיבת תוכן לאתרי אינטרנט

היום כבר אין שום ספק לגבי הצורך בכותבי תוכן איכותיים ומקצועיים לצורך כתיבת תוכן לאתרי אינטרנט.

כל אתר שמכבד את עצמו, חייב להשקיע בתחלופה קבועה של תוכן מעניין ומקורי, על מנת לגרום לגולשים לשהות לאורך זמן באתר ובכך לתרום לקידום האתר ברשימת התוצאות של גוגל. חשוב להבין כי תוכן אשר נכתב עבור עמוד הבית של האתר, יהיה שונה בתכלית השינוי מתוכן אשר נכתב עבור ניוזלטר או עבור הפצה ברשת.

כותב תוכן מקצועי ואיכותי ידע לשנות ולהתאים את סוג המסר המועבר במאמר, בהתאם למיקום שבו הוא יתפרסם. כמובן שתוכן המיועד עבור אתר הלקוח, יהיה תמיד איכותי ומושקע יותר מאשר תוכן המיועד עבור פיזור ברשת.