שלישי 5 דצמבר 2023

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

דיאליזה - על טיפול דיאליזה ומחלות כליות

לכליות מספר תפקידים בגוף כאשר מטרתם העיקרית היא לטהר את הדם והפסולת של הגוף. בנוסף הכליות שומרות על ויסות חום הגוף, מבקרות על מאזן המים והמלחים בגוף, והן תורמות לייצור כדוריות דם אדומות.

מחלות בכליות נגרמות לרוב כתוצאה מ'אי ספיקת כליות'. כאשר צצות בעיות בכליות, תיווצר פגיעה חיונית בתיפקודו של הגוף.