Text Size
שבת 22 ספטמבר 2018

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

נשירת שיער אצל נשים

נשירת שיער היא תופעה פחות מדוברת אצל נשים, אך לא פחות כואבת. כ-30-40% מהנשים סובלות מהידלדלות הדרגתית של השיער שמביאה לחשיפת חלקים מהקרקפת. השיער הנשי אינו נושר ומותיר קרחות רחבות כמו אצל גברים, אלא מתבצע תהליך שבו נפגעת חלוקת תאי השערה, וכך השיער החזק והחיוני מתחלף בשיער דק וחלש.