Text Size
שני 17 יוני 2019

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

אבטחת מידע אפליקטיבית – רמה אחת מעל

אבטחת מידע היא מילה שגורה בפיהם של אנשי הרשת והתשתיות זה זמן רב. אולם, בשנים האחרונות אנו עדים למעבר הדרגתי של נושאי האבטחה גם לרמות גבוהות יותר - רמת האפליקציה. בתוך העולם שנקרא אפליקציות אנו כוללים את העולם שתחיל במערכות ההפעלה, דרך תוכנות שימושיות כמו word ו outlook ועד לאתרי האינטרנט. מדי בוקר אנו עדים לכתבות בדבר פרצות חדשות שנתגלו באפליקציות ובאתרי אינטרנט כמו GMAIL  או Hotmail כמו גם במערכות פורומים פה בארץ, ואפילו באתרי האינטרנט של הבנקים הגדולים בהם לכם ולי יש חשבון וכספים החשופים להתקפותיהם של האקרים.