שישי 15 ינואר 2021

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

סליחות

סליחות.

סליחות מזו שהיא כל עולמי.

סליחות מזו שהיא כל עולמי, ואני חוטא לה.

סליחות מזו שהיא כל עולמי, ואני חוטא לה בהיותי.

סליחות מזו שהיא כל עולמי, ואני חוטא לה בהיותי ... אני.