Text Size
חמישי 25 אפריל 2019

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

להכיר את דיני איכות הסביבה

בשנים האחרונות ניתן לראות הרבה יותר מודעות לנושאי איכות הסביבה, וניתן לראות התעוררות גם ברשות המחוקקת לעניין זה. כיום קיימם מגוון רחב של דיני איכות הסביבה, דינים אשר המטרה שלהם היא לשמור על איכות הסביבה בישראל, מה שיעניק איכות חיים גבוהה יותר לתושבים ויתרום למאמץ העולמי לשמירה והגנה על כדור הארץ.