Text Size
שני 19 אוגוסט 2019

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

קלפי טארוט – היקום בשירות הקלפים

מה זה בעצם?

מדובר בחפיסה של שבעים ושמונה קלפים, קלפי טארוט, שעליהם מצוירים ציורים שונים. הקלפים מחולקים על פי קטגוריות שונות, סדרות וסיווגים אחרים, שאותם יודע על בוריים הקורא בקלפים.