רביעי 25 נובמבר 2020

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

דילמת כר המרעה המשותף

דילמת כר המרעה המשותף מציגה תסריט בו פרטים מתחרים על ניצול מרבי של משאב משותף , תוך פגיעה בכמות, איכות וזמינות המשאב לשאר הפרטים החולקים אותו. הדילמה הוצגה לראשונה על ידי גארט הרדינג (Garret Hardin) בהרצאה שנתן בשנת 1968[1] ובה פותחה לראשונה התשתית להתמודדות עם הבעיה המרכזית הניצבת בפני כלים של דמוקרטיה באינטרנט וההשלכות של יישום דמוקרטיה ישירה ככלי מרכזי בחיי קהילה ומדינה דמוקרטית.