ראשון 23 יוני 2024

דעות - מאמרים

בקשת הסליחות שלי ליום כיפור, מתמקדת הפעם במשפחתי ובפרט סבתי, סבי ואבי ז"ל ואיתם חלוצי העליות ודור המייסדים - מהם אני מבקש סליחה על שאכזבתי ולא הצלחתי לשמור על הנס שהוא מדינת ישראל וכפי שחלמו וגם עשו וזאת תוך קורבן אישי גדול.

לאחרונה נחשפתי לזיכרונות משפחתי המפורטים ובהם מעללי עם, אומה ומשפחה המחויבת להגשמת החזון הציוני של בית לעם היהודי במדינה חופשית, דמוקרטית הדואגת לחלש, לאביון, לגר ולפליט. ממש כמו שהיא שומרת על מורשת יהודית מפוארת אבל בהמשך לשושלת אבותי שהיו רבנים חסידים ולכן מחדשים גדולים בתורה ובמוסר - כך גם הם חידשו את היהדות שלהם בהתאמה לחזון הציוני ולמאה ה-20 ויצאו מן הגטו היהודי בגלות.

סבי שהוא נצר לגדולים בתורה ביהדות ושושלת חסידית ממשפחות ר' לוי-יצחק מברדיצ'ב ור' פנחס שפירא מקוֹרִיץ מתלמידי הבעש"ט ונצר לרש"י ובענפים אחרים לרבי נחמן מברצלב (זו טעות לרשום ברסלב) וכמי שהיו באים למשפחתו לבקש ברכה (ונדחו, אצלנו לא עושים "עסקים" מיורשת אבות ואין 'נכדים מיוחסים' -מונח ומקצוע בזוי) ובחר לעלות לארץ ישראל להגשים בה תרבות, אמנות ויצירה יהודית וישראלית והיה ממייסדי תעשיית הקולנוע. סבתי שאביה היה איש עסקים ופעיל ציוני שבחר לעלות להגשים את עצמו ובדרך איבד כמעט את כול הונו. והיא שהייתה מתקבלת בבית הרב אדלשטיין ז"ל (לא זה היושב כיום בראש הגוף האנטי-ציוני ומכריע גורלות בפוליטיקה הישראלית) כאורחת רצויה בגלל הייחוס שלה ובגלל פעילותה בקרב מגזרים נרחבים בחברה הישראלית-יהודית (על כל גווניה ובפינות רחוקות של הארץ), ושעלתה לארץ ישראל בזמן התורכים, גורשה בחזרה לאוקראינה ועברה פוגרומים ובכל זאת חזרה שוב להגשים את הארץ בעבודת כפיים בדגניה, גדרה ועוד וביצירה ובתרבות ופעילות חברתית והגשמה. ואבי שהיה נער בהגנה ותלמיד בית חינוך לילדי עובדים, הכניס לביתו עם סבתי פליטים במלחמות מתוך הזדהות אישית של פליטה נרדפת, היה בגרעיני נח"ל וממייסדי הטלוויזיה החינוכית וקהילות רפורמיות ואביר שימור מורשת הקולנוע העברי המוקדם.

משפחה שקידשה תמיד את הסיוע ועזרה לזולת, גם על חשבון רווחתה שלה עצמה - מה אני מותיר לכם? מדינה משוסעת, גזענית, שונאת זר ומתנכרת לאביון ולפליט ומחרחרת ריב, מדון ומלחמה ושלטון על עם אחר.

על כך אני מבקש סליחה ומחילה ובתקווה שבכיפור הבא אוכל לשוב ולהתגאות במורשת שלכם ולהכריז - יש לה תקומה!

הלחמי

את ברכת כיפור של סליחות 2021 תמצאו פה ושם גם את ברכות הסליחה והמחילה שלי הרחק לאחור עד שנת 2006.