Text Size
ראשון 31 מאי 2020

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

פינוי בינוי

קו אחד עובר כחוט השני בין התוכניות השונות שעסקו ועוסקות

בתכנון ופיתוח של הנדל"ן בישראל ברמה הארצית (ישראל 2020, תמ"א 35, תמ"א 31, תמ"א 38 וכו'). כולן מבוססות על התפיסה שיש לבצע חלק רחב ככל הניתן מהבניה העתידית במדינה באזורים מבונים. כלומר, על ידי חיזוק מבנים ובנייה מחודשת.