שישי 1 דצמבר 2023

דעות - מאמרים

גוגל אדסנס (Google AdSense) ישראל סופג מכה קשה וזאת עקב עמדת רשות המיסים ובפרט המע"מ כי ההכנסה משירות זה יהיה חייב בניכוי מע"מ מלא. האם שירות המודעות המצליח והרווחי בישראל והאחראי לנתח ניכר מהכנסות הפעילות הישראלית של גוגל העומד בפני סוף הדרך?

Google Adsenseגוגל אדסנס (Google AdSense) - מה זה?

גוגל אדסנס (Google AdSense) הוא שירות הטמעת פרסומות הטקסט של ענק החיפוש באינטרנט גוגל (Google) המהווה אחת מאבני היסוד הבסיסיות ביותר במודל ההכנסה של ענק הרשת. מערכת Google AdSense מתאימה מודעות אל תוכן האתר שלכם, ואתם מקבלים כסף בכל פעם שמבקרים לוחצים עליהן. עד כה, איפשר גוגל אדסנס (Google AdSense) לאתרים ישראלים רבים לייצר הכנסה שוטפת של מאות ואלפי דולרים בחודש לאתרים בינוניים ואפילו עשרות אלפי דולרים לאתרים הגדולים וזאת בהתבסס על נתוני התנועה שלהם בלבד, איכות התוכן והעניין שהגולשים גילו באתר וכתוצאה מכך הענות למודעות הפרסום. 

ההענות למודעות הפכה גבוהה, ככול שהאתר היה ממוקד ואיכותי יותר ומערכת גוגל אדסנס הצליחה להתאים מודעות מפולחות ואיכותיות המניבות הכנסות גבוהות יותר. לכן, הייתה לבעלי האתרים מוטיבציה רבה לשפר ולהשקיע בתוכן משתנה ואיכותי באתרים השונים וכחלק מהתחרות מול אתרים אחרים העושים שימוש במערכת הפרסום של גוגל אדסנס.

גוגל אדסנס - הבטים חוקיים

על פי הניתוח שמציג ג'ק בלנגה (איך גובים מסים על הכנסות מהאינטרנט, דה מרקר 16.8.2009), "... רשות המיסים סבורה שעסקות הפרסום חייבות במע"מ בשיעור מלא ..." וזאת בהתבסס על כך ששירות מודעות גוגל אדסנס באתרים הישראלים אינו עונה על התנאים הבאים:

"1. השירות ניתן למי שהוא תושב חוץ ..."
"2. השירות לא ניתן ... בנוסף גם לתושב ישראל בישראל ..."
"3. השירות לא ניתן לגבי נכס המצוי בישראל ..."

בהתאם לכך ועל אף שהשירות ניתן לגוגל הרשומה בקליפורניה וזו גם מעבירה את התשלום לבעלי האתרים, גורס בלנגה, "... לא מבוצע יצוא היות שהשימוש בנכס הבלתי מוחשי מבוצע בישראל על ידי המשתמש הסופי, שגוגל העמידה לו את השימוש (הנכס) באתר הישראלי. טיעון, שעל פניו נשמע בהחלט הגיוני ובצירוף הקושי התפעולי לפלח את פיזור הלחיצות על מודעות גוגל אסדנס לאלו שמקורן בתושבי חוץ ואלו שמקורן בתושבי ישראל - הרי שסביר להכיל את המע"מ על כלל ההכנסה.

חשוב לציין כי בלי קשר לעמדה זו של רשות המיסים, כל אתר קטן נחשב לעסק וגם אם פעל במחזור נמוך (נכון להיום, 67,555 ש"ח שנתי) הרי שנכלל בקטגוריית עוסק פטור שחייב בהגשת דיווח. במקרה זה, היו חבויות המע"מ שלו נספגות במסגרת התקרה לעוסק פטור קטן (ראו אתר רשות המיסים למידע נוסף) אבל היה נדרש לדיווחים כחוק וכו'.

גוגל אדסנס - הסוף בישראל?

כעת, שירות גוגל אדסנס בישראל עומד בפני מספר שאלות משפטיות וחשבונאיות קשות. התשובות לשאלות אלו יקבעו את גורל השירות בעתיד הקרוב וכתוצאה מכך את עתידם העסקי והקיומי של אלפי אתרים ישראלים, המהווים את הגרעין הקשה של פעילות הרשת בישראל.

מה על הפרק - 

  1. מה תהיינה ההשלכה על אלפי האתרים בישראל הנהנים מהכנסה חודשית קבועה ממערכת גוגל אדסנס (Google AdSense)?
  2. האם ואיך ידרשו האתרים לדווח על ההכנסות? האם יאלצו לפתוח תיקי עוסק מורשה ולהגדיל את הוצאות התפעול שלהם (רו"ח, ייעוץ משפטי וכו')?
  3. קיזוז הכנסות עבר - האם ידרשו האתרים להצהיר ולהסדיר על הכנסות עבר ממערכת גוגל אדסנס? אם כן, כמה שנים לאחור?
  4. כמה אתרים ישראלים יאלצו לשנות את התוכנית העסקית שלהם?
  5. כתוצאה משינוי במודל ההכנסות, כמה אתרים ישראלים יאלצו לסגור את שעריהם ו\או להקטין באופן משמעותי את נפח הפעילות שלהם?

התשובות לשאלות אלו ישליכו, באופן מהותי ובסיסי ביותר על נפח הפעילות ברשת האינטרנט בישראל. היות ואתרי תוכן ושירות רבים בישראל מתקיימים בהתבסס על מחזור ההכנסות שלהם ממערכת גוגל אדסנס (Google AdSense) המוטמעת אצלהם. כעת, אם יאלצו להפסיד 16.5% (שיעור המע"מ הנוכחי) מההכנסות שלהם או לוותר על השירות כליל - נשאלת השאלה: האם לאתרים רבים ברשת הישראלית זכות קיום?

דעות מאמרים עקבו אחרי AhoyIT בגוגל+