שבת 17 אפריל 2021

דעות - מאמרים

מי שהכנסתו כעצמאי, אינה עולה על 80,000 לשנה, יהיה על פי הקריטריונים במס ההכנסה ומע"מ עוסק פטור. יש כאלה שסבורים, כי אין זה מצדיק את שירותיו של מנהל חשבונות ומעוניינים לבצע את ההליך בכוחות עצמם. אז לגבי המידע על איך פותחים עוסק פטור, חייבים לדעת כמה פרטים חשובים, בטרם יחשבו על הליך זה. ישנם תחומי תעסוקה ספציפיים שלא ניתן לפתוח תחתם תיק עוסק פטור. כגון רופאים, רואי חשבון ועורכי דין. עוסק פטור, הינה הגדרה של פתיחת עסק קטן, בהתאם להגדרה זו, חייב העוסק הפטור בהצהרה על דו"ח שנתי בכל שנה. כל עוסק פטור, חייב גם בפתיחת תיק במע"מ ולמעמד זה, יש להמציא טופס 821 יחד עם תצלום של ת.ז, אישור חשבון בנק ולאחר הרישום, העוסקים יקבלו תעודת עוסק פטור. יש  אף להירשם בביטוח הלאומי ולהצהיר על מעמד עצמאי.

אז מי בדיוק מתאים להיות עוסק פטור?

מי שעצמאי בתחילת דרכו ומעוניין להתחיל בעסק קטן, מורים שמעוניינים ללמד בשעות אחה"צ לאחר עבודתם, סטודנטים או הורים שזמנם מוגבל ועוד. גם עבור הרישום במס הכנסה, יש להביא טופס 5329, צילום ת.ז, חוזה שכירות ובקשה לאישור מס במקור. לפעמים הרבה אנשים נכנסים לדילמה בסוגיה של איך פותחים עוסק פטור. גם החלטות ודילמות בנושא כגון, לאיזה קטגוריה הם משתייכים, לעוסק פטור? או עוסק מורשה. את האמת שיש חסרונות ויתרונות בשני המקרים,  עוסק מושה, גובה ומקזז מע"מ מעסקאותיו בהתאם, מוציא חשבונית מס ובנוסף, יש לדווח על גובה העסקאות של עוסק מורשה, מדי חודש- חודשיים. ישנם מקצועות מסוימים שחייבים להיות עוסקים מורשים והם אינם יכולים להיות משויכים לקטגוריה של עוסקים פטורים. 

פעם קראו לזה עוסק זעיר

לפני כמה שנים עסק קטן, או בית מלאכה קטן שלא עבר את ההכנסות השנתיות המיוחסות לעוסק זעיר היה נקרא "עוסק זעיר", אך מדי תקופה מסוימת, משנים התנאים ובכל שנה, גם סכום העסקאות השנתי, משתנה. והכוונה היא שהוא עולה מדי שנה, למשל אם בשנת 2015 סכום העסקאות השנתיות שמגדירות עוסק פטור היה עומד על 80,000 ₪ בשנת 2016, סכום העסקאות השנתי, המגדיר עוסק פטור, יעמוד על 100,000ש"ח.  לעוסק מורשה, יש החזרי מס ואילו, עוסק פטור, אינו מקבל החזרי מס. לרוב, בעסקים קטנים המיוחסים לעוסק הפטור, אין  אף עובדים ועיקר העיסוק מושתת על עובד יחיד עצמאי. ניתן לקבל מידע רב באינטרנט באתרי הממשלה ששם מגדירים ומנחים את העוסקים הפטורים העתידיים, איך פותחים עוסק פטור.

ניהול חשבונות באינטרנט למי שאין רואה או מנהל חשבונות

על מנת להקל על התנהלות החשבונאית על העוסקים הפטורים, ניתן לנהל חשבונות באמצעות האינטרנט. אפשרות זו, עשויה להקל באופן משמעותי את עבודתו של העוסק הפטור ולסדר את ההיבטים הפיננסיים בצורה שתוכל לאפשר לו מעקב שוטף על המאזן בעסק העצמאי שלו.