שבת 31 יולי 2021

דעות - מאמרים

באם אתם סובלים מבעיה בריאותית כלשהי המפריעה להתנהלותכם התקינה, ייתכן מאד כי כבר שקלתם לפנות לסיוע מטעמו של מוסד הביטוח הלאומי. בין אם המדובר הוא בנכות מלאה או חלקית, במחלה או באובדן כושר עבודה, קצבאות הביטוח יכולות להיות ההבדל בין אובדן כלכלי של ממש, לבין המשך התנהלות מכובדת. עם זאת, כדי שאלה בכלל תישקלנה, נדרש קודם כול לעבור את הועדה הרפואית מטעם המוסד האמור.

לרוב, בקשה לועדה רפואית יגישו אנשים אשר נפגעו בתאונת דרכים או עבודה, או לחילופין סובלים ממחלה- ועקב כך, חלה פגיעה מהותית ביכולת ההשתכרות שלהם.

על הועדה הרפואית

תפקידה של הועדה הרפואית של הביטוח הלאומי הוא לקבוע את אחוזי הנכות או רמות התפקוד של האדם הנבדק, דבר אשר ישפיע על הזכויות אשר הוא יקבל בסיומה. הועדה כוללת רופא מומחה בודד, בהתאם לתחום הרפואי הנדון, וכן מזכיר שמטרתו העיקרית היא לתעד את ממצאי הועדה.

לצורך הקביעה, נעזר הרופא בספר המבחנים שעומד לרשותו, וכולל פירוט על השפעת האיברים השונים, והפגיעה בהם, על התפקוד. על פי הספר, ישוקללו הנתונים השונים ל"ציון" אחד. לאחר מכן, מועברים הממצאים אל רופא מטעמו של הביטוח הלאומי, אשר יגדיר את אחוזי הנכות, ועקב כך – גם את הזכויות הניתנות לאותו אדם.

יש להדגיש כי קיימת חלוקה בין נכות פיזית לנפשית, וזו תשפיע על הסיוע שניתן, בסופו של דבר.

מה כוללת הועדה?

עוד טרם כניסתו של אדם לועדה הרפואית, יעיין הרופא במסמכים הרפואיים אשר הועברו אליו יחד עם כתב הבקשה לועדה. לאחר הזדהות ראשונית של הנבדק, יידרש הוא לפרט בפני הרופא את הבעיות הרפואיות אשר מטרידות אותו, וכן את השפעותיהן על התפקוד היומיומי שלו - כמובן שעיקר ההתייחסות כאן תהיה למצב הרפואי הנוכחי, ולא לבעיות קודמות, למשל. כמו כן, זו הנקודה בה ניתן להגיש מסמכים רפואיים אחרים, שלא בהכרח מצאו את מקומם בתיק האישי.

השלב המרכזי בועדה הוא הבדיקה הרפואית, שנעשית בהתאם למחלה האמורה, ולהשפעותיה, לכאורה או שלא, על התפקוד. לאחר מכן, הרי שיוגדרו אחוזי הנכות ומספר תנאים כלליים הנוגעים לקצבה: מועד תחילתה, הגדרתה כקבועה או זמנית וכן הלאה. במידת הצורך, ייתכן שהנבדק יופנה להמשך בדיקות נוספות.

התנהלות המבקש במהלך הועדה

כמובן שההמלצה הברורה היא להיות כנים עם האדם המבצע את הבדיקות במסגרת הועדה. יש להדגיש כי מקצועיותם של אלה אינה מוטלת בספק, וכי, בסופו של דבר, כמעט תמיד יקבלו האנשים את הזכויות המגיעות להם.

כמובן שיש להקפיד להגיע בתאריך הועדה הנקוב, וכן להביא מסמכים מזהים. אדם יכול לבקש ליווי של מי מטעמו במהלך הבדיקה.

ההחלטה

כעבור מספר שבועות, ובהתאם למורכבות המקרה, יקבל הנבדק לדואר העתק של פרוטוקול התביעה, כולל החלטתה של הועדה הסופית.

תהא התוצאה אשר תהא, כמובן שזהו לא סוף הסיפור עבורו: במידה והוא אינו מרוצה מההחלטה, יכול הוא להגיש ערר, בהתאם לנהלי הביטוח הלאומי אשר קיימים כיום.

מידע נוסף באתר ועדה רפואית www.committee.co.il - כל מה שצריך לדעת על ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי