שישי 1 דצמבר 2023

דעות - מאמרים

ישנם כאלה שחושבים שטובת הציבור קודמת לכל, וישנם כאלה שחושבים ביקר על העתיד שלהם.

המצב מחמיר כאשר אנו מרבים למצוא כאלה שהיו משרתי ציבור, וכיום הם משרתם הנאמנים של בעלי ההון ושלוחותיו ( בנקים, חברות ביטוח, וכו' ).

לצערינו, פקיד האמור לייצג את האינטרס הציבורי: הגברת התחרות ושמירת הגופים שאמורים להתחרות בינהם, בצפיה להקלט בעתיד בחיק החם והחביב של בעלי ההון, עשוי למצוא את עצמו במצב חריף של ניגוד עניינים

למי נתונה נאמנותו? לטובת הציבור? או לאלה שאמורים בעתיד לקבלו לעבודה ולתגמל אותו בהתאם?

לדוגמא, פקיד מהאוצר, הגיע להסדר עם הנהלת בנק, במסגרתו כפיצוי תמורת דחיית כניסת הבנק לייעוץ פנסיוני, יעביר חקיקה הנוגדת לחקיקהשקיבלה לאחרונה הכנסת, ( "חקיקת בכר " ),שנועדה לרסן את הכוח הבילתי מוגבל של חלק מהבנקים.

שינוי חקיקה המוצע על ידי פקיד זה יאפשר בעתיד לבנקים למכור באופן מיידי ביטוח פנסיוני ופוליסות ביטוח חיים. הבנק יתוגמל על ידי בעלי הון אחרים: חברות הביטוח .

פעילות זו שוחקת לחלוטין את ההמלצות המקצועיות של ועדת בכר.

ועדת בכר קבעה במסקנותיה שיועץ פנסיוני (כמו הבנקים) ייעץ ללקוח איזה מוצר מתאים לו מבין המוצרים של כל החברות ויקבל את התשלום עבור הייעוץ מהלקוח בלבד. החלטה זו נמחקה לחלוטין כאשר בלחץ הבנקים שונה מעמדו של "היועץ האובייקטיבי" בבנק כך שיקבל עמלת הפצה מקרנות הפנסיה וקופות הגמל.

אין ספק שמצב זה משרת את בעלי ההון ולא את הציבור!!!

חקיקת בכר קבעה במפורש כי הבנקים יוכלו להיכנס לייעוץ בתחום הביטוח רק חמש שנים אחרי שיסיימו למכור את כל הקרנות וקופות הגמל שבבעלותן ובכל מקרה לא לפני שנת 2010. כמו כן קבעה החקיקה כי הבנקים לא יוכלו לקבל עבור היעוץ בביטוח עמלות הפצה מחברות ביטוח.

המפקח על הביטוח יוזם חקיקה שתבטל קביעות אלה.

משמעות כניסת הבנקים מיידית לתחום הביטוח היא פגיעה קשה עד מחיקה של סוכנים פנסיונים עצמאים, ופגיעה קשה בתחרות. בעבר הלא רחוק נכנסו הבנקים לשיווק פוליסות ביטוח משכנתא. המשמעות המיידית של כניסת הבנקים הייתה מחיקת הפעילות של משווקים אחרים בתחום זה. בנוסף, יחשפו הבנקים למידע רפואי ואישי על לקוחות (במסגרת הצהרת בריאות) שעלול להשפיע על החלטותיהם בתחומי הפעילות הבנקאית.

הסוכנים הפנסיונים העצמאים מהווים ערוץ הפצה משמעותי שמשמש גורם מאזן לריכוזיות של המערכת הבנקאית, במיוחד של הדואופול הבנקאי (פועלים ולאומי). הוצאתם של סוכני הביטוח תוביל מיד לפגיעה בתחרות וחופש הבחירה של הצרכן.

כיום לא קיים מערך איזונים בין מערך השיווק של הבנקים לבין סוכני הביטוח. המפקח על הביטוח עפ"י הסיכום עם בנק הפועלים מאפשר לבנקים להיכנס לתחום הביטוח ללא מתן כלים מתאימים לסוכני הביטוח להתמודד עם האמצעים הכספיים והשיווקים של המערכת הבנקאית.

חייבים לרסן את הכוח של בעלי ההון, והדרך הטובה ביותר היא על ידי חקיקה שמחזירה את הבנקים למעמד של יועצים אובייקטיבים, אשר מקבלים את שכרם ישירות מהלקוח, ולא מבעלי ההון, חברות הביטוח או קופות הגמל. רק שינוי כזה יאפשר ייעוץ אמיתי ואובייקטיבי ללקוחות ושמירה על התחרות.

אשר סייפר
סייפר ביטוחים, חולון
ניהול הסדרים פנסיונים
יו"ר המכללה לפיננסים וביטוח