שישי 24 ספטמבר 2021

דעות - מאמרים

ממש אתמול‚ בשעות בין הערבים‚ ישב הפרולטר להסב לתה ערבית על מרפסת ביתו. לידו‚ על מזרון פעילות משוכלל‚ השתעשע נצר פועלים צעיר בלי להיות מודע לגודל השעה.

מולו‚ הרחק באופק‚ הבחין הפרולטר באודם השקיעה.

"אודם? הרחק באופק?"‚ הרהר לעצמו בעודו לוגם מכוס התה המתובל בעלי נענע טריים מגינתו‚ "אבל‚ הרי‚ ברור לכל הדיוט שהרחק במערב שוכנת לה יבשת אירופה הכבירה. ואם האופק אדום כאש להבה ושם הרחק גם אירופה שוכנת – אין אלא לקבוע‚ אירופה אדומה!".

מספר שעות מאוחר יותר הגיע תהליך לוגי זה לשיאו‚ עת במסך הטלוויזיה שמולו ריצדו להן דמויות עוטות מדים אדומים כשהן אוחזות בפסל מתכת גבוה ודק. הפרולטר‚ שאינו שייך לקהילת עובדי-האלילים מיהר להחליף לערוץ Eurosport והחל נושך שפתיים למראה הדרמה לה שותפים DOTT ו- EBDON המתחרים על התואר הנכסף מכול – אלוף העולם בסנוקר!

אבל‚ לפתע חדרה אליו ההכרה - "אכן‚ אירופה אדומה".

ואז‚ כאילו מתוך כוונה מלאה‚ נשמע צלצול השעון.

מבט מהיר לעברו הראה כי שני המחוגים שוכנים לבטח יחדיו – השעה הייתה חצות הליל.

"היי‚ האם זהו רק צירוף מקרים?"‚ גלגל במוחו‚ "האם ייתכן שלמעלה שם חושבים על הדברים עוד קודם לכן?"‚ החל להזיע מעט ואגל זעה קטן פילס דרכו אל אישונו השמאלי. "האם ייתכן שאותו גדול ונורא בוחן אותי? האם זוהי סידרה של אותות‚ כפי שבשעתו נבחנו אבות האומה אברהם‚ יצחק ויעקב?".

רעד קל עבר בגופו.

"לא!"‚ פסק. "אין זה הגיוני שהשוכן למעלה‚ הגדול והנורא 'קארל מרקס'‚ מנסה לסמן לי שהעובדה שהאופק במערב אדום‚ אירופה היבשת אדומה‚ קבוצת הצבא-האדום היא אלופת-אירופה מתקיימת בעולמנו רק בגלל שהיום אחד במאי!"‚ סיכם לעצמו.

או‚ בנוסח שונה ואחר לחלוטין.