ראשון 23 יוני 2024

דעות - מאמרים

מבצר עתלית נבנה בשנת 1218 על-ידי אבירי המסדר הטבטוני והאבירים הטמפלרים.

שרידי מבצר עתלית

מבצר עתלית היה המקום האחרון בו שהו הצלבנים, לפני סילוקם מהארץ בשנת 1291, על-ידי הממלוכים. בליל ה-14 באוגוסט 1291 הצלבנים נטשו את המבצר.

לאחר נטישת הצלבנים המבצר נהרס על-ידי הממלוכים.

תחילת ההתיישבות הצלבנית בעתלית הייתה דווקא עם הקמתו של מבצר דטרוא (מוזכר בהמשך). במשך יותר ממאה שנים היה מבצר דטרוא היה המבצר הצלבני היחיד באזור. בשנת 1218 הצלבנים בנו את המבצר בעתלית. בניית המבצר הייתה תגובת נגד להקמתו של המבצר הממלוכי בהר תבור. בנייתו של המבצר בהר תבור, היווה איום חמור לצלבנים, ולכן נבנה המבצר בעתלית. כל זאת על-מנת לספק הגנה נגד התקפות הממלוכים.

בשוליו של המבצר ישנם עוד שני אתרים צלבניים:

מבצר דטרוא - מערבית לחוף הים ולמבצר עתלית, נמצאים שרידיו של מבצר דטרוא. זהו המבצר הראשון שנבנה על ידי הצלבנים כאשר נכבשה עתלית בשנת 1103. המבצר שימש כמקום שמירה והגנה על דרך הים שהובילה למישור החוף הצפוני. למעלה ממאה שנה לאחר מכן, כאשר נבנה מבצר עתלית, בשנת 1228, הפך מבצר דטרוא למבצר עורפי של מבצר עתלית וחלק מקירותיו שימשו לבניית מבצר עתלית.

בית קברות הצלבני - סמוך למבצר עתלית שוכן בית קברות בו נקברו אבירים ולוחמים צלבנים. בבית קברות זה יש לפחות 1,700 קברים.

באדיבות חיים סופר