שלישי 5 דצמבר 2023

דעות - מאמרים

אמר ריש לקיש: כה גדולה היא האפשרות התשובה שהעניק לנו הבורא, עד שאפילו מעשים בלתי ראויים שנעשו במזיד, נחשבים בעלי רמת חומרה פחותה אחרי התשובה, כאילו נעשו רק בשוגג. כישלון הוא בשוגג, ואלו עוון הוא במזיד. איך יתכן שיהיה במזיד? תחילתו של הפסוק של הנביא הושע מסבירה את הכל “שובה ישראל” – מי שזוכה לעשות תשובה על עוונותיו, הם נחשבים לו כשוגג.

וכי רק לשוגג הם נהפכים ? הרי ריש לקיש עצמו אמר במקום אחר, שכה גדולה היא מעלת התשובה, עד שבכוחה להפוך את העוונות לזכויות! לא רק כשגגה. איך נהפך הזדון לזכות? מישהו נפץ פנס רחוב ואחר כך התחרט מאוד, התהפך ונהיה אדם אחר- האם חזר הפנס להאיר? הרי הו מנופץ ושבור! אכן, הפנס לא יחזור להאיר, אבל האיש יחזור להאיר. הנשמה של האיש הזה הארה לפתע. ומה קורה לו שהוא אוהב? הוא עושה הרבה דברים טובים, כך זה כשאוהבים. המצב השלילי הקודם שבו היה נתון, הוא הוא שהביא אותו להיות כעט במצב חיובי. זו היא הכוונה שהזדונות נהפכות לזכויות, הדרך השלילית דחפה אותו לדרך החיובית. זדון נהפך לזכות- הידיעה היא לשוב למקום, שהסדר הנפשי חוזר למקומו, שהנפש תהיה רגוע ושלוה.

איך משכנעים מישהו לעשות משהו, או לא לעשות משהו? מראים לו מה יהיה בסוף. ילד הרוצה סוכריה לפני השנה, אומרים לו: זכור איך אתה רועד על הכיסא של רופא השיניים : אם תאכל עכשיו סוכריה יהיו לך חורים בשיניים.

זו ההזדמנות להפוך את עצמנו לאנשים שאנו רוצים להיות, באמצעות המסר ” זדון נהפך לזכויות”- וכך נהיה רגועים שבו נועדנו להיות. קבל\לי והבן\ני.

כותב המאמר: אברהם

https://did.li/g9B5q