שלישי 23 יולי 2024

דעות - מאמרים

עשרת ימי תשובה ממצים בתוכם תפיסת העולם בדת היהודית – הכרה באחר‚ סבלנות וסובלנות.

יתרה מזאת‚ שש מתוך עשרת הדברות עוסקות בנושאים שבין אדם לחברו ולא בין אדם למקום. בכך‚ ממצה היהדות את הקביעה כי גם אם הישות האלוהית אחראית לעצם קיומו של האדם‚ הרי שהאדם עצמו אחראי בלעדית להגדרת מהותו למי שהוא היה‚ הנו ויהיה. כל ניסיון להתכחשות והסרת אחריות להשפעת פעולותיו על אחרים ובפרט על עצמו מונעת ממנו להגדיר את עצמו באופן המלא ביותר. זהו החטא הגדול ביותר שהיהדות מסמנת.

לכן‚ חובה על כולנו לבדוק את עצמנו ואת ההתנהלות שלנו מול כול מי שייתכן והשפענו על מסלול חייו בשנה האחרונה. באם ניתן‚ גם להביע חרטה ולתקן.

שנה טובה‚ חתימה טובה וסליחה מכול הלב על חטאים אישיים שנגרמו שלא מתוך כוונת מכונן.