חמישי 29 פברואר 2024

דעות - מאמרים

ייצוב קרקע לפרויקטים של בניה - פרטית או תעשייתית, מאפשרת שימוש במספר טכניקות המותאמות לאילוצי הסביבה.

יובהר כי השיטות המוצגות, דרכי חישוב והשימוש בהן הנן על אחריות הקורא בלבד ובכל מקרה נדרש להתייעץ ולהעזר באיש מקצוע כיועץ קרקע מוסמך או מהנדס. לאחר שמהנדס הקונסטרוציה מסיים את תוכנית הביצוע, יועץ הקרקע מוסיף את אישורו ובהתאם לממצאי הסקר והמשתלבים בדו"ח הקרקע שבו המלצה לאופי ועומק הביסוס הנדרש.

גישות בייצוב קרקע

בכנס ה-11 לבניה ותשתיות בתאריך לשנת 2019, אינג' מוטי יוגר הציג את ההתקדמות, בתחום חדש יחסית של שריון וטיוב קרקע באמצעות רשת של עמודי בטון תת-קרקעיים קדוחים ויצוקים בשיטות כמו כלונסאות ("יבש", CFA, בנטוניט) ועמודי דייס צמנטי ואחרים. בטכנולוגיה זו נעשה שימוש בעיקר לייצוב קרקע מתחת לסוללות רכבת, כבישים וגשרים ועם הזמן גם כפתרון למיכלים, מבני תעשיה ומבנים רגילים. עקרון הביסוס בשיטה נראה כמו קולנס, אבל במציאות אינו כזה.

בהרצאה בכנס "לבנייה ותשתיות של איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות" בשנת 2009 בציג אינג' יוגר פתרונות ביסוס בשיטת "דוברה על כלונסאות" כאשר במקום שימוש בכלונסאות בטון מזוייןנעשה שימוש בעמודי בטון, או חומר אחר, תוך שמירת מרווח בניהם ובין תחתית הדוברה באופן שההטרחות המופעלות על הדוברה, מהמבנה (אנכיות ואופקיות) טינם פועלות ישירות על עמודי הבטון. בטכניקה זו, העמודים משמשים כאלמנטים מייצבים לשיפור תכונות מסת העפר בה מותקנים, כך שניתן לייחס למסה המשולבת תכונות מיכניות משופרות אחידות כאשר המערכת בכללותה מתפקדת בדומה ל דוברה על כלונסאות, בעלויות נמוכות יותר. יתרון נוסף הוא האפשרות להתייחס לדוברה כדוברה רגילה, המבוססת על קרקע בעלת תכונות משופרות, וכך לפשט חישוב הדוברה, כדוברה רגילה, עם קפיצים, בהסתמך על הפרמטרים החדשים שיקבעו ע"י יועץ הקרקע.

שיטות לייצור עמודים

בגישת התייחסות לעמודים קשיחים ולקרקע, כמערכת של קרקע מיוצבת ומחוזקת, ניתן להשתמש בשיטות שונות לייצור העמודים (CMC, RI):

  1. עמודי דייס צמנטי נקי, או מעורב בקרקע
  2. עמודי Jet Grout
  3. עמודי בטון קדוחים בשיטה "יבשה"/CFA/בנטונייט.

אפשר שהעמודים יכללו זיון, או ללא זיון, בהתאם לסוג ההטרחות הצפויות, ומיקומם הגיאומטרי.

ייצוב קרקע מתחת לדוברה

כאשר נדרש לייצב ולשפר את הקרקע מתחת לדוברה, קיימות מספר חלופות:

  1. עמודי אבן – קידוח קדח ומילוי מחלקו העליון באגרגט אבן קשה והידוק בשלבים באמצעות ויברטור. במקרים שהקדח אינו יציב יש צורך להחדיר אבן דרך מתקן לחלקו התחתון ולהדק תוך התרוממות והידוק בשלבים. דבר המחייב שימוש בציוד מיוחד.
  2. עמודי Jet Grout – החדרת מקדח לעומק המתוכנן והרמה בהדרגה ותוך סיבובו והזרקה צידית של דייס צמנטי בלחץ גבוה מאוד. כך שנוצר עמוד דייס צמנטי המעורב גם בקרקע המקומית.
  3. עמודי בטון בשיטה "יבשה" - במקרה של בעיות יציבות ומי תהום, קדיחה ויציקה באמצעות מכונת C.F.A או טכנולוגית בנטוניט.
  4. חומרים מחזקים אחרים -  עמודי סיד, בטון רזה ו-C.L.S.M בתנאי שתוכח תסבולתם בהטרחות השונות ויעילותם לריסון השקיעות.

סקר הקרקע

במאמר זה מוצגות שיטות שונות ואשר שימוש בהן יתאפשר רק באמצעות ביצוע סקר קרקע על-ידי יועץ קרקע מקצועי ותהליך המתבסס על בחינה גיאולוגית מעמיקה של סוג הקרקע ומאפייניה הסביבתיים באמצעות קידוחי הנסיון ואשר בעקבותיהם יוצג "שדה המדגמים" ואלו יכולות להתבסס על בדיקת S.P.T או קידוחי עומק מלא וכן דגימת קרקע. לאחר שמהנדס הקונסטרוציה מסיים את תוכנית הביצוע, יועץ הקרקע מוסיף את אישורו ובהתאם לממצאים שהציג מוקדם יותר והמשתלבים בדו"ח הקרקע שבו המלצה לאופי ועומק הביסוס הנדרש.

עוד על האופן בו נעזרים ביועץ קרקע, תמצאו פה באתר www.engyuger.com.