שלישי 23 יולי 2024

דעות - מאמרים

מה הוא בעצם קידוח קרקע נסיוני ולמה הוא חשוב בתהליך פרויקט הבניה הפריט שלכם?

מטרת קידוח קרקע לדגימה, הוא לאפשר ליועץ הקרקע לגבש המלצות מבוססת המציאות בפועל וכדי להבטיח את איכות הבניה ועמידותה בטווח ארוך.

קידוח קרקע - למה ואיך?

במסגרת סקר הקרקע, מבצעים דגימות בשטח באמצעות סדרת קידוחים שמטרתם איסוף דגימות קרקע במיקומים ועומקים הנקבעים בהתבסס על מיפוי היסטורי של האתר. מטרת בדיקת הקרקע במסגרת הקידוח, הוא קביעת יציבותה, סוג ואיכותה של הקרקע ולאפשר למהנדס וקונסטרוקטור להגיש המלצות לתשתית פרויקט הבניה העתידי.

למקצועיות תהליך קידוח הקרקע ובהתאם לכך תוצרי הדגימה באיכות וכיסוי האתר - השלכה על המלצות בהמשך ולכן על אופי פרויקט הבניה המתוכנן. השיקולים שעל קבלן קידוח הקרקע הניסיוני מתבססים על הנחיות יועץ הקרקע והמיפוי ההיסטורי וכן בחינת אתר הדגימה בפועל ושיקולי נגישות, כיסוי ומבוהקות תוצרי הדגימה.

קיימים מספר סוגי קידוח קרק שיטות ושיקולים ובהם אפשרויות הגישה לאתר, עומק וקוטר הקידוח וכמובן סוג הקרקע. מכאן שאפשר לעשות שימוש במספר כלי קידוח, כמו מגדל קידוח מכני, מקדח מכני על משאית, מקדח מכני על טרקטור עם יכולת הטייה ומקדח ידני הידראולי (מכני) או ידני מלא.

סוגי קידוחים הם קידוח גלעין לאדמה סלעית, קידוח ספירלה לקרקע יבש, קידוח DCP וקידוח SPT.

בדיקת הקרקע - מה חשיבותה?

בדיקת קרקע ודו"ח הקרקע שיערוך יועץ הקרקע, היא בעלת חשיבות גדולה עבור פרויקט בנייה או שיפוץ גדול. שהרי הקרקע - עליה ניצב המבנה ובה הוא נתמך - כל תזוזה, בקע, סחף או שינוי בצורתה ישפיעו באופן ישיר ומשמעותי על חוזק ושלמות המבנה.

שכירת שרותי יועץ קרקע וביסוס אינה מחוייבת על פי החוק, אך הסיכון בוויתור על שירותיו המקצועיים יכול להיות הרה אסון - תנועות קרקע ואי יציבות שלה הנן תופעות נפוצות למדי וכן סוגי קרקע שונים מגיבים באופן שונה למשקלים ועומסים. חשוב גם לזכור, לעיתים מאפייני הקרקע הנם כאלו שהתזוזה והנדידה מתרחשים באופן אישי ולא באופן מיידי. כפועל יוצא, הנזק הנגרם יבוא לידי ביטוי רק לאחר חודשים או שנים ויעמיד את את בעל הנכס בפני עובדה מוגמרת וללא ליווי של הקבלן שכבר סיים את מחוייבותו.

ישנן דרכים לברר מראש, מה הוא אופי הקרקע באזור וזאת על-ידי בחינת תוכניות הנדסיות של חלקות סמוכות, עיון במפות העירייה או מנהל-מקרקעי-ישראל הגיאולוגיות. אולם וחשוב לזכור ולהזהיר, כי סוג הקרקע ומאפייניה הפרטניים יכול להשתנות בין חלקת קרקע לחלקה השכנה - אם כי בהסתברות מאפייני הקרקע נשארים אחידים במרחב הקרוב. בכל מקרה, רק בחינה של איש מקצוע מוסמך תבטיח לכם כי מהנדס המבנה שלכם יתאים את התוכניות שלו למציאות הקרקע בשטח וזאת על ידי התאמת היסודות לחוות הדעת.

עוד על סוגי קידוחי קרקע, כלי הקידוח ושיקולים בבחירות קבלן הקידוח - תמצאו באתר יוגר יועצי קרקע www.engyuger.com.