רביעי 25 נובמבר 2020

דעות - מאמרים

בנייה ירוקה מייצרת סביבת פנים בריאה ונעימה המקטינה תחלואה של המשתמשים ומגדילה את יעלות של עובדים ותלמידים. התעניינות בבנייה ירוקה גוברת לאור העלויות הגדלות של צריכת חשמל ומים בישראל. כמו כן, גם גובר הצורך בהתייעלות וחיסכון כלכלי.

מחקרים בחו''ל מראים שתוספת העלות של בנייה ירוקה הינה בין 0-3% בלבד, ושהינה כרוכה ברמת הדירוג האנרגטי הנקבע בהסמכה. מחקרים מצאו שבניינים ירוקים חוסכים בין 25-50% בצריכת האנרגיה שלהם לעומת בניינים קונבנציונלים לא ירוקים.

 1. סביבת פנים בריאה ונעימה
 2. הקטנת תחלואה ונוחות תרמית כל השנה
 3. הגדלת פרודוקטיביות/ יעילות עובדים ותלמידים
 4. חיסכון של 30% בצריכת החשמל
 5. הקטנת פליטת גזי החממה ב35%
 6. חיסכון בצריכת המים בין 30-50%
 7. מיחזור של 30% מהפסולת

רווח כספי בכל פרויקט! בנייה ירוקה משתלמת ליזמים ודיירים!

בניינים ירוקים נמכרים במחיר גבוה יותר עד 30% מבניינים קונבנציונלים דומים ומושכרים במחיר גבוה ב-6-16% יותר מבניינים קונבנציונלים לא ירוקים.

החזר השקעה מהיר תוך 3-4 שנים

ברמת היזמים, מחקרים שבניינים ירוקים נמכרים במחיר גבוה יותר עד 30% מבניינים קונבנציונלים דומים ומושכרים במחיר גבוה ב-6-16% יותר מבניינים קונבנציונלים לא ירוקים. ברמת הלאומית ומדינית, בנייה ירוקה היא מנוע מרכזי לצמיחה כלכלית ירוקה, צמצום צריכת האנרגיה, צמצום פסולת וזיהומים, צמצום פליטות גזי חממה וקידום עצמאות אנרגטית.

לאור כל התועלות של הבנייה הירוקה, ההתעניינות ומודעות לבנייה ירוקה גוברת בקרב הממשלה ורשויות מקומיות וגם אצל יזמים, חברות בנייה וצרכנים או דיירים.

בניינים ירוקים מוסמכים חוסכים כ30% באנרגיה בהשוואה לבניינים קונבנציונליים, כאשר בדיקה דומה מצאה שיעור חסכון גבוה יותר בין 30-50%. נמצא כי ככל שרמת ההסמכה גבוהה יותר, כך גם שיעור החסכון באנרגיה גבוה יותר.

 1. חסכון של כ-30% בצריכת האנרגיה
 2. חיסכון במים
 3. מחזור פסולת בנייה
 4. איכות אוויר על ידי שימוש בחומרים בעלי תו ירוק.

בנייה ירוקה משתלמת!

בסקירה של נתוני עלויות בנייה ירוקה כפי שנבדקו בישראל ובעולם בשנים האחרונות נמצא כי עלות ההשקעה הנוספת לבנייה ירוקה משתנה ברמת ההסמכה של תקן הבנייה הירוקה והיא מהווה בישראל בין 1-5% מהעלות הכוללת של הבנייה בבנייני מגורים, משרדים ומלונאות. נמצאים אלו תואמים לנתונים בחו״ל המציינים טווח זל 0-10% כאשר על פי רוב הפרמיה הירוקה להסמכה בסיסית הינה עד 2% בלבד. חשוב לציין כי במדינות מפותחות בעולם, חלק ממרכיבי הבנייה הירוקה הוטמעו במהלך השנים בבנייה הסטנדרטית ולכן עלות התוספת עבור בנייה ירוקה נמוכה יחסית. כמו כן, עם הגידול בפרויקטים ירוקים והטמעת רכיבים של הבנייה ירוקה בתפוצה רחבה, העלויות המשויכות לבנייה ירוקה הולכות ויורדות עם הזמן.

עלויות מבני מגורים ירוקים בעולם

מחקר בינלאומי בדק כ-300 בניינים בשבע מדינות שונות ומצא כי תוספת העלות עבור בניינים ירוקים הייתה נמוכה מ2% ורק לעיטים רחוקות הגיעה עד 10%. המחקר מצא שבניינים ירוקים חוסכים כ33% באנרגיה ושחיסכון זה לבדו הספיק בכדי לכסות את תוספת העלות תוך 3-5 שנים.

בנייה ירוקה חוסכת כסף ללקוחותיכם!

מיכאל לוי

אדריכל ומומחה לבנייה ירוקה

LOW ENERGY STUDIO

www.lestudio.co.il