ראשון 23 יוני 2024

דעות - מאמרים

מהו חלום על פי הקבלה?

על פי הקבלה, החלום הוא הזמן שבו הנשמה שלכם נפרדת מהגוף הפיזי שלכם, ומתעלה אל העולמות העליונים, אל הממדים הרוחניים יותר, שהם ביתה הטבעי, וממנו היא מגיעה לחיבור עם הגוף בעולם הזה. בעת השינה מתעלה הנשמה לאותם עולמות רוחניים, שם היא חווה חוויות באופן חופשי מהגוף, מקבלת מסרים רוחניים הנכונים לה להמשך המסע הפיזי המתקיים בעולם הזה, נטענת באנרגיות חדשות ומעבדת את האירועים העוברים עליה בזמן הערות, בתוך הגוף. כך, כאשר הנשמה מתעלה מדי לילה, היא בעצם משדרת את המסרים שהיא מקבלת באותם עולמות, אל הגוף והנפש – הארציים יותר והאחראים לחיינו בעולם הזה – באמצעות החלומות שאנו חולמים.

פתרון חלומות על פי הקבלה

באופן טבעי ומובן, לאור האמור לעיל, אם מסעה הלילי של הנשמה מתבטא בחלומות שאדם חולם, הרי שלכל חלום יש פשר, והוא משמעותי. פתרון חלומות על פי הקבלה נשען על מסורת של שנים רבות, וכבר בתנ"ך מסופר על חלומות שחלמו אנשים חשובים כיוסף למשל, כולל החשיבות שייחסו להם ולפתרונותיהם. כלומר, המסורת הקבלית לפתרון חלומות מבוססת על פענוח של הכתבים הקדושים שלנו, ומתוכם על הפירושים השונים המקובלים בקבלה לכל אחד מן הסמלים המופיעים בחלומות.

איך פותרים חלומות על פי הקבלה?

מאחר שהקבלה מבוססת על סודות רוחניים עמוקים כפי שהם מתבטאים בעולם החומר שלנו, גם בכל הקשור לפענוח חלומות, היא מתבססת על הפירושים המקובלים לסמלים מסוימים המופיעים בחלומות. כך, כאשר אדם חולם חלום והוא מעוניין לפתור אותו, פותר החלומות ישמע ממנו את החלום שלו ויבקש ממנו לספר אותו בפירוט רב ככל האפשר. לאחר מכן, פותר חלומות מקצועי ישמע מאותו אדם כמובן גם על המקום שבו הוא נמצא כרגע בחייו, על הדברים המטרידים אותו ועל הנפשות המרכזיות השותפות לחייו באותו זמן. לאחר שכל אלה נמצאים לפניו, פותר החלומות ישתמש בידע הקבלי שלו ובחכמתו המקצועית כדי לפענח את הסמלים שהתקבלו בחלום ולשלב אותם עם הסיפור הייחודי של אותו אדם מסוים – כדי להפיק את המסר שאותו באמת מבקש החלום להביא לאדם בזמן המסוים הזה.

פתרון אישי לסמלים מקובלים

משמעות הדבר היא שאף על פי שיש פירושים מוסכמים לסמלים נפוצים המופיעים בחלומות של בני אדם בדרך כלל – כגון שיניים, נחש, נסיעה, רכב, מקור מים, גשר, היריון ועוד ועוד – הרי שהפרשנות להם יכולה להיות שונה מאדם לאדם. המשמעות של כל סמל תהיה תלויה הן בפרטים של הסמל עצמו כפי שהופיעו בחלום (למשל – היריון מתקדם או היריון בשלביו הראשונים, לידה וכן הלאה) והן בשילובם עם יתר הסמלים שהופיעו בחלום, בהתאם לסיפור המלא שנארג באותו חלום, להרגשה שעמה התעורר החולם ולמקום שבו הוא נמצא בחייו באותו זמן.

לסיכום, פתרון חלומות מקצועי ייעשה על ידי פותר חלומות הבקי בכל רזי הסמלים, הסימנים והמסרים. יחד עם זאת, הדבר החשוב ביותר מלבד בקיאותו של פותר החלומות הוא היכולת שלו להבין את נפשו ואת עולמו של האדם שמולו, ולחבר בין כל חלקי התמונה – החלום, האדם והמציאות – כדי להבין מה המסר המדויק שאותו הוא מוסר לאדם שחלם, בזמן המסוים בחייו, בהתאם לתמונה השלמה וכדי לקדם את אותו אדם, כמובן.