שלישי 23 יולי 2024

דעות - מאמרים

ראשית, אזכיר כי בחירת שם מכוונת מבוססת על התפישה שלאותיות יש משמעות, וכך גם לצירופי האותיות ולאופן הצירוף. על פי הנומרולוגיה, כל אות היא בעלת ערך מספרי מסוים, ומשמעות הדבר היא כי לכל אות יש אנרגיה מסוימת משלה.

לצורך ההמחשה, שמו של אדם הוא המכונית שבה הוא נוסע בחיים האלה. אם נמשיך עם הדימוי הזה, תאריך הלידה הוא הדרך שבה נוסעת המכונית. כלומר, תאריך הלידה הוא נתון שנקבע לנו משמים, וכל תאריך לידה טומן בחובו גם הוא את האיכויות שלו – יכול להיות תאריך לידה שהוא "דרך" קשה יותר או קלה יותר, דרך שנמצאת מטבעה במגמת עלייה או כזו שנמצאת מטבעה במגמת ירידה או במגמה של תהפוכות.

בכל תאריך לידה מצוי גם "תיקון", כלומר, מה האדם אמור לעשות בחיים האלה כדי שתהיה לו זרימה.

ביחס לכל זה, כאשר בוחרים שם לילד צריך לעשות את זה ממקום שמסתכל על תאריך הלידה ובודק מה החזקות שלו ומה האתגרים שהוא טומן בחובו, איזו דרך צפויה לאותו ילד, ובהתאם – להעניק לו שם שיאזן את הדרך הזו. למה הכוונה? השם שנבחר לילד יהיה שם שיסייע לו להתגבר על קשיי הדרך הצפויים לו, יחזק את המקומות החלשים יותר בדרך וישאיר מקום של כבוד למקומות החזקים יותר שהילד כבר קיבל באופן טבעי, עם תאריך הלידה שלו. כלומר, בבחירת שם לילד אנחנו שואפים שהשם יהיה חזק יותר מתאריך הלידה של הילד. בהמשך למשל הקודם – המכונית שנבחר לו כדי לנסוע על הדרך שניתנה לו יכולה להיות מכונית חזקה, חדשה, חלשה, מהירה, כזו שצריכה הרבה שעות מוסך, ישנה וכן הלאה.

כאמור, בבחירת שם לילד, כל השפעות השם האלה באות מהאותיות שבשם. לפי תורת הקבלה, רצוי שבשם של ילד יהיו ארבע אותיות ומעלה. לא זו בלבד, אלא שכדי שהשם יהיה מאוזן ויסייע בפתיחת המזל של הילד, כדאי שיהיו בו שני עיצורים ושתי תנועות – חמישים אחוז תנועה וחמישים אחוז יציבות. לא מומלץ לתת לילד שמות שמתחילים באות ת' למשל – כי היא עלולה לגרום תקיעות או האות ס' למשל – עלולה לגרום סגירות. לכל אות יש המשמעות שלה והאופן שבו תשפיע על התנהלות האדם.

האות הראשונה בשם מסמלת את שורש הנשמה. האותיות מחולקות לשלוש קבוצות של משפחות: המשפחה הגבוהה, א', מ', ש' – מסמלות נשמה מאוד רוחנית, הקבוצה השנייה – אותיות בגדכפ"ת, הקבוצה השלישית – עשר האותיות הנותרות. גם האותיות הנוספות בשם נושאות משמעות משלהן, כשכל אות מעידה על תחנות בחיים שלו. התחנות נקבעות בצירוף של תאריך הלידה ושל השם – ביחד. בחזרה לדימוי הקודם: איפה המכונית תעבור ובאילו תחנות היא תעצור ואיך היא תתמודד עם התחנות. לדוגמה, תאריך לידה שמראה על תיקון בנושא של זוגיות יראה שאותו ילד יצטרך לעצור בתחנות מסוימות – כלומר בשנים מסוימות – ויצטרך להתמודד בנושא של זוגיות.

איך בוחרים בפועל שם לילד ומה צריך לעשות לשם כך? רמז, מעבר לכל הידע של כל נומרולוג – את המפתח האמיתי אוחזת האם של הילד. על כך במאמר הבא.