שישי 1 דצמבר 2023

דעות - מאמרים

יום כיפור עבורי הוא היום החשוב ביותר בשנה, בהקשר תפיסת היהדות שלי כתורת מוסר.

השנה ובמקום למחזר את עצמי, מקשר פה הסבר קצר "על אלוהים", שחיברתי עבור בני והמנסה להסביר מה הוא בעצם אלוהים ומה היא היהדות כתפיסת מוסר.

יום כיפור הוא היום היחיד החף מטקסיות, משיחיות, אמונות טפלות ושאר אילוצים המאפשרים התמקדות ומיצוי מלא של העומק המוסרי אותו מייצגת בעבורי היהדות. ובהמשך לטור שמקווה שקראתם כבר, להתמודד עם המתח של תפיסתה כיישות רוחנית-ממשית בעלת זהות מוגדרת ומוחלטת בתבנית יצוקה, או ביטוי מופשט של דת כתורת חיים מוסרית-פילוסופית ותוצר חוכמת המונים בתהליך בלתי-נפסק של התגבשות ולאורך מסעו ההיסטורי-תרבותי של האדם.

ומתוך דיון זה, עולות עשרת הדיברות כבסיס הדת והאמונה היהודית, הן בעצם תשתית מוסרית שלדית פתוחה ולא סגורה למוסר החברתי האנושי בכללותו - ויום כיפור והצום מאפשרים לנו מבט אישי פנימה והחוצה על איך אנחנו נראים בראי שלהן.

וקצת חומר קריאה ליום כיפור עצמו, תמצאו בטור יום-כיפור הקבוע שלי פה ואחורה עד לכיפור 2006.