שלישי 23 יולי 2024

דעות - מאמרים

חברה, פוליטיקה וכלכלה

מאמרים, טורי דעה וניתוחים בנושאי חברה, פוליטיקה, משפט, כלכלה, מדינה, סדר היום ועוד.


מערכת האתר, תשמח לקבל הפניות והמלצות לפרסום.

אחמדי- מחמדי???- על איראן שלא הכרתם!

אחמדי- מחמדי???

נדמה כי איראן מסובבת את העולם כולו על האצבע הקטנה שלה? ייתכן והטיפול בבעיה האיראנית יכול היה להיות הרבה יותר פשוט!

המשך קריאה: אחמדי- מחמדי???- על איראן שלא הכרתם!

אלי כהן חבר שלי

ברשימה שלי אלי כהן חבר, אני לא בטוח שאני ברשימה שלו ... אבל זה הרבה פחות מטריד אותי.

אני מכיר את אלי כהן כבר מספר שנים, באיזה סוג של צירוף מקרים הסתייע ותחנות החיים שלנו שבו ונפגשו מתקופת השירות הצבאי ואילך ... אף פעם לא היינו חברים קרובים ואנחנו אפילו נמצאים משני צדדיו של מתרס פוליטי, אבל תמיד ספרתי אותו ברשימת המכרים.

המשך קריאה: אלי כהן חבר שלי

לקצץ בשכר נבחרי הציבור

במציאות הישראלית הטעונה והמורכבת, כל עת אינה אלא שוב עת מלחמה וסכנת נפשות. בעת שכזאת, כל פנייה לפטרונים כמר גאידמק ושאר נציגי רובין הוד העשירים, שליבם רחב וטוב, אינה מזיקה, אך היא מעט פתטית!

המשך קריאה: לקצץ בשכר נבחרי הציבור

למי לא צילצלו הפעמונים !!! מפגש ההון ( הבנק ) עם השלטון ופקידיו

ישנם כאלה שחושבים שטובת הציבור קודמת לכל, וישנם כאלה שחושבים ביקר על העתיד שלהם.

המצב מחמיר כאשר אנו מרבים למצוא כאלה שהיו משרתי ציבור, וכיום הם משרתם הנאמנים של בעלי ההון ושלוחותיו ( בנקים, חברות ביטוח, וכו' ).

המשך קריאה: למי לא צילצלו הפעמונים !!! מפגש ההון ( הבנק ) עם השלטון ופקידיו

דמוקרטיה באינטרנט

חיבור אקדמי, המציג תיאוריה לגבי דמוקרטיה והבעיות הניצבות לפניה במאה העשרים ואחת, את הבסיס למהפכת התקשורת הפיזית ואת מאפייני קיום דמוקרטיה ברשת האינטרנט. יעשה ניסיון להצביע על עצם התהליך המתהווה ועל אפשרויות התפתחות שלו.

המשך קריאה: דמוקרטיה באינטרנט

דילמת כר המרעה המשותף

דילמת כר המרעה המשותף מציגה תסריט בו פרטים מתחרים על ניצול מרבי של משאב משותף , תוך פגיעה בכמות, איכות וזמינות המשאב לשאר הפרטים החולקים אותו. הדילמה הוצגה לראשונה על ידי גארט הרדינג (Garret Hardin) בהרצאה שנתן בשנת 1968[1] ובה פותחה לראשונה התשתית להתמודדות עם הבעיה המרכזית הניצבת בפני כלים של דמוקרטיה באינטרנט וההשלכות של יישום דמוקרטיה ישירה ככלי מרכזי בחיי קהילה ומדינה דמוקרטית.

המשך קריאה: דילמת כר המרעה המשותף