Text Size
רביעי 12 דצמבר 2018

דעות - מאמרים

חברה, פוליטיקה וכלכלה

מאמרים, טורי דעה וניתוחים בנושאי חברה, פוליטיקה, משפט, כלכלה, מדינה, סדר היום ועוד.


מערכת האתר, תשמח לקבל הפניות והמלצות לפרסום.

הקיצוץ כמנוף לשינוי

בימים האחרונים עוסקים המוספים הכלכליים בקיצוץ הדרסטי הצפוי בתקציב המדינה. הקיצוץ לכשלעצמו הינו רע הכרחי, ואם מישהו היה זקוק להוכחה, באו הנתונים האחרונים (על ירידה של 8.5% בהכנסות המדינה ממיסים בחודש ינואר) והבהירו כי הקיצוץ בתקציב הוא בלתי נמנע.

המשך קריאה: הקיצוץ כמנוף לשינוי

לו הייתי דג ... פלופ, פלופ

חשבתם פעם מה עושה דג? כלום. פשוט כלום.

הוא משייט לו להנאתו, מחפש אחר פירורי לחם או סתם נסחף בזרם. כי אחרי הכל, למה לו לדג לרצות לעשות משהו? הרי אין לו כל צורך בכך!!!

בן האדם, לעומת זאת, נדרש לעשייה רבה לפני שיוכל לקבוע את מקומו בעולם.

המשך קריאה: לו הייתי דג... פלופ, פלופ